Our Europa Melting Pot of Nowadays

We wrześniu 2019 r. rozpoczęliśmy realizację projektu A Melting Pot of Nowadays. W projekcie biorą udział  cztery  szkoły z :

Słowenii -Celje (główny koordynator),

Serbii –Kragujevac,

Turcji – Beyoğlu / Istanbul

Polski – Poznań.

Projekt będzie trwał dwa lata. Jest całkowicie finansowany przez Unię Europejską. Do udziału zaproszeni zostali uczniowie klas 5 – 8, którzy chcą podnieść swoją znajomość języka angielskiego, rozwijać umiejętności interpersonalne i przeżyć wspaniałą przygodę współpracując w międzynarodowych grupach. W ramach projektu uczniowie zdobędą umiejętności przydatne w życiu i pracy w nowoczesnym społeczeństwie będącym mieszanką różnych kultur, ras i narodów. Uczniowie najbardziej zaangażowani w działania projektowe mają szansę wyjechać do szkół partnerskich w ramach tzw. mobilności. Są to kilkudniowe wizyty robocze w szkołach uczestniczących w projekcie. Nasza szkoła będzie również gościć uczestników z Serbii, Turcji i Słowenii. Grupa bezpośrednio zaangażowana w realizację projektów liczy ok. 40 uczniów. Pośrednio w działaniach uczestniczy cała szkoła. Uczestnicy projektu uzyskali dostęp do platformy eTwinning, na której będą mogli komunikować się z partnerami. Ustalone zostały zasady pracy w projektach.

 

Zorganizowaliśmy konkurs na logo projektu oraz utworzyliśmy  „kącik Erasmusa”.

Poniżej linki do szkół uczestniczących w projekcie.

Realizację projektu A Melting Pot of Nowadays ze względu na pandemię przedłużyliśmy o rok. Aż sześć razy spotykaliśmy się z naszymi partnerami. W naszej szkole gościliśmy grupę 19 uczniów i 7 opiekunów z Serbii, Słowenii i Turcji. Do naszych partnerów wyjechało łącznie 16 uczniów i 10 nauczycieli. Na projekt otrzymaliśmy kwotę 21677€. Kwota ta wystarczyła na realizację zadań projektowych, pokrycie kosztów wyjazdów uczestników, doposażenie szkoły w monitory interaktywne i komputery, pokrycie wydatków podczas spotkania partnerów w Poznaniu oraz promocję projektu.

Dziękuję uczestnikom za aktywny udział w realizacji projektu. Dziękuję wszystkim nauczycielom, personelowi szkoły, uczniom i rodzicom za pomoc i zaangażowanie w realizację zadań projektowych. Ogromne brawa należą się też naszym najmłodszym uczniom z zerówki, klasy I i III oraz zespołowi Hajdasz za wspaniałe powitania naszych gości

Kontakt

gkarczynska1@wp.pl

Copyright 2022 © Stronadlakazdego.pl